NextInSales__slider_1a
NextInSales__slider_4a
NextInSales__slider_3a
NextInSales__slider_2a
NextInSales__slider_5a

NextInSales Insights.1

 

 

 

Η Αποστολή μας
είναι να αυξάνουμε τα Έσοδα
μέσω της Αριστείας των Πωλήσεων
ισχυροποιώντας τους πελάτες μας να πετύχουν
σημαντική και διατηρήσιμη Αλλαγή.

Αμοιβές / Κίνητρα

Αμοιβές / Κίνητρα (1)

Η Δέσμευση και παρακίνηση μέσω κινήτρων είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στις Πωλήσεις. Ορισμένοι θεωρούν ότι είναι τέχνη, άλλοι επιστήμη. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι πολλοί πόροι σπαταλώνται σε κακώς σχεδιασμένα συστήματα κινήτρων. Επιπλέον, σημαντικό δυναμικό παραμένει ανεκμετάλλευτο, γιατί οι στόχοι δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά ή η δομή των κινήτρων δεν εξυπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας.

Η τεχνολογία επιτρέπει πια την πιο ακριβή μέτρηση των αποτελεσμάτων και την σύνδεσή τους με συστήματα παροχής κινήτρων και έτσι αρκετές συμβουλευτικές εταιρείες έχουν αρχίσει να εστιάζουν αποκλειστικά στις αμοιβές και τις ανταμοιβές. Η τεχνολογία, επίσης, αλλάζει τους ρόλους των στελεχών πωλήσεων και, κατά συνέπεια, ο τρόπος με τον οποίο αμείβονται χρειάζεται προσαρμογή.

Στην κατηγορία των αμοιβών / κινήτρων καλύπτουμε:

  • Αρχές σχεδιασμού ενός Συστήματος Κινήτρων
  • Στοιχεία Συστήματος Κινήτρων
  • Διαδικασία καθορισμού των στόχων
  • Μοντελοποίηση (που απαιτείται για την επικύρωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος που εφαρμόζεται)
  • Τεχνολογία και πληροφορίες που διαθέτονται για την υποστήριξη προγραμμάτων παροχής κινήτρων
  • Πώς να εισαχθεί καλύτερα ένα νέο σύστημα

Ανακαλύψτε τις άλλες κατηγορίες του NextInSales:
Ηγεσία,

GoToMarket / Προσέγγιση Αγοράς,

Τεχνολογία / Πληροφορία,

Κανάλια,

Διαδικασίες,

Εκπαίδευση,

Τιμολόγηση.

Οι επιτυχημένες ομάδες πωλήσεων υπερηφανεύονται για τη συντριβή των στόχων και κινητοποιούνται από την ευκαιρία να κερδίσουν υψηλά μπόνους. Πώς να ορίσετε στόχους πωλήσεων και να δώσετε κίνητρα στην ομάδα πωλήσεων σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο αβεβαιότητας; Δεν είναι όλα μαύρα. Ρίξτε φως με βασικές πρακτικές συμβουλές!