NextInSales__slider_4a
NextInSales__slider_3a
NextInSales__slider_1a
NextInSales__slider_2a
NextInSales__slider_5a

NextInSales Insights.1

 

 

 

Η Αποστολή μας
είναι να αυξάνουμε τα Έσοδα
μέσω της Αριστείας των Πωλήσεων
ισχυροποιώντας τους πελάτες μας να πετύχουν
σημαντική και διατηρήσιμη Αλλαγή.

Διαδικασίες

Διαδικασίες

Η Διαδικασία στην Πώληση είναι μια συστηματική, επαναλαμβανόμενη σειρά από βήματα που έχουν χαρτογραφηθεί. Παρακολουθεί τις επαφές με τους πελάτες από το πρώτο τους σημείο εμπλοκής με μια επιχείρηση ( πχ. η αναγνώριση μιας προοπτικής συνεργασίας) μέχρι το τέλος.

Στις πωλήσεις, οι διαδικασίες καλύπτουν τέσσερις κύριους τομείς: Αναγνώριση, Σύνδεση, Πειθώ και Εκπλήρωση.

Παραδείγματα των βημάτων της διαδικασίας περιλαμβάνουν την Ποιοτική πρόκριση Μελλοντικών πελατών, τον Προσδιορισμό Αναγκών ή την Παροχή Υπηρεσιών μετά την παραγγελία. Η κατανόηση και η βελτίωση της διαδικασίας πώλησης είναι το κλειδί για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η Προσαρμογή της οργάνωσης ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στη διαδικασία που έχει επιλεγεί είναι επίσης σημαντικό θέμα.

Τομείς που καλύπτονται από τις Διαδικασίες Πώλησης:

  • Καθορισμός Διαδικασιών Πωλήσεων
  • Οι Ρόλοι στις Πωλήσεις
  • Εργαλεία Διαδικασιών
  • Μέτρηση Διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένων των Δεικτών Απόδοσης / KPIs)

Ανακαλύψτε τις άλλες κατηγορίες του NextInSales:

Ηγεσία,

GoToMarket / Προσέγγιση Αγοράς,

Τεχνολογία / Πληροφορία,

Αμοιβές / Κίνητρα,

Τιμολόγηση,

Εκπαίδευση,

Κανάλια

Οι αντιπρόσωποι και οι χονδρέμποροι B2B βρίσκονται σε μια μνημειώδη μετάβαση. Όσοι θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, πρέπει να έχουν ισχυρές προτάσεις αξίας και ψηφιακές δυνατότητες αιχμής. Τα επερχόμενα Marketplaces θα κλονίσουν τον καθιερωμένο τρόπο λειτουργίας. Ωστόσο, πριν προσαρμοστούν στο μέλλον, πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ομάδες πωλήσεών τους, που εξακολουθούν να αποτελούν τον πυρήνα της εμπειρίας του πελάτη, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές και αποδοτικές. Αυτό είναι το πρώτο μέρος μιας σειράς τριών άρθρων του σήμερα και του αύριο των Πωλήσεων του B2B (από εταιρεία σε εταιρεία).
Ενότητα: ΠΩΛΗΣΕΙΣ vs. MARKETING. Δημοσιεύσεις που συγκρίνουν πώς οι δύο επιστήμες προσεγγίζουν ένα παρόμοιο εμπορικό θέμα        Στο Μάρκετινγκ, η καινοτομία είναι υψίστης σημασίας. Σήμερα, μεγαλύτερες και μικρότερες εταιρίες, υπό την πίεση και υπό το φόβο ενός νεοεισερχόμενου την αγορά τους, όπως η Uber ή το Netflix, διαθέτουν περισσότερους πόρους για την ανάπτυξη καινοτομικών και την εισαγωγή νέων προϊόντων. Αν το Μάρκετινγκ συγκεντρώνεται στα Νέα Προϊοντα, τι ειναι το αντίστοιχο για τις Πωλήσεις;
Ενότητα: ΠΩΛΗΣΕΙΣ vs.  MARKETING Δημοσιεύσεις που συγκρίνουν πώς οι δύο επιστήμες προσεγγίζουν ένα παρόμοιο εμπορικό θέμα         Τι αποτελεί επιτυχία στην απόκτηση νέων πελατών και το πώς μετριέται είναι κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο και πολύ ενδιαφερον. Διαβάστε παρακάτω όλες τις λεπτομέρειες!