NextInSales__slider_2a
NextInSales__slider_3a
NextInSales__slider_1a
NextInSales__slider_5a
NextInSales__slider_4a

NextInSales Insights.1

 

 

 

Η Αποστολή μας
είναι να αυξάνουμε τα Έσοδα
μέσω της Αριστείας των Πωλήσεων
ισχυροποιώντας τους πελάτες μας να πετύχουν
σημαντική και διατηρήσιμη Αλλαγή.

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση (2)

Αυτή είναι η πιο συχνά εφαρμοσμένη και κακοποιημένη περιοχή στις Πωλήσεις. Οι σημαντικές επενδύσεις για τη βελτίωση των τεχνικών πωλήσεων και των δεξιοτήτων των ομάδων πωλήσεων συχνά έχουν αποτέλεσμα απλά την αύξηση της ενέργειας που όμως δεν διαρκεί ούτε μέχρι το τέλος της εκπαίδευσης.

Η νέα τεχνολογία φέρνει την επανάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης, διότι επιτρέπει εντατική συμμετοχή ακόμα και για συμμετέχοντες από το σπίτι ή κατά τη διάρκεια πρακτικής ενώ ώρα δουλειάς. Η ενσωμάτωση στοιχείων Παιχνιδιών και το υψηλότερης ποιότητας λογισμικό υποστηρίζουν την ταχύτερη ένταξη νέων στελεχών στις πωλήσεις και συνεχή ανταγωνισμό μεταξύ των μελών της ομάδας. Επίσης, οι μηχανές αρχίζουν να μαθαίνουν όλο και πιο γρήγορα και απειλούν ολόκληρα επαγγέλματα.

Η Εκπαίδευση διέρχεται μια σημαντική μεταμόρφωση και το πως κάποιος θα συμβαδίσει με τις αλλαγές θα είναι ο πυρήνας της προσέγγισης μας.

Στην Εκπαίδευση, η εστίαση δεν είναι μόνο το ίδιο το περιεχόμενο, αλλά κυρίως:

  • Ένταξη νέων συνεργατών και Ενεργοποίηση
  • Τάσεις της τεχνολογίας στη μάθηση
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα και Ρόλοι Πωλήσεων
  • Εκπαίδευση ως συνολική διαδικασία και όχι ως εφάπαξ εκδήλωση
  • Coaching

Ανακαλύψτε τις άλλες κατηγορίες του NextInSales:
Ηγεσία,

GoToMarket / Προσέγγιση Αγοράς,

Τεχνολογία / Πληροφορία,

Αμοιβές / Κίνητρα,

Τιμολόγηση,

Κανάλια,

Διαδικασίες,

Εκπαίδευση

Σ' αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε τις βασικές δεξιότητες που πρέπει η ομάδα πωλήσεών σας να αποκτήσει μέσω της κατάρτισης και που πρέπει να επικεντρωθείτε για να εξασφαλίσετε την επιτυχία στο επόμενο, πολύ αναμενόμενο λανσάρισμα σας.

Η εναλλαγή πωλητών είναι υψηλή, ιδιαίτερα στο λιανικό εμπόριο. Οι Διευθυντές Πωλήσεων σπάνια δίνουν την απαραίτητη προσοχή στην ένταξη νέων υπαλλήλων. Η χαμένη παραγωγικότητα μπορεί να είναι τεράστια. Διαβάστε τα 6 κρίσιμα σημεία που θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε ένα υποδειγματικό πρόγραμμα ένταξης.