NextInSales__slider_2a
NextInSales__slider_3a
NextInSales__slider_1a
NextInSales__slider_5a
NextInSales__slider_4a

NextInSales Insights.1

 

 

 

Η Αποστολή μας
είναι να αυξάνουμε τα Έσοδα
μέσω της Αριστείας των Πωλήσεων
ισχυροποιώντας τους πελάτες μας να πετύχουν
σημαντική και διατηρήσιμη Αλλαγή.

Τιμολόγηση

Μία από τις πιο σημαντικές και παραμελημένες περιοχές των Πωλήσεων! Οι εκπτώσεις και πρόσθετες παροχές που χορηγούνται σε πελάτες χωρίς πολλή σκέψη, η εμπλοκή σε μακροχρόνιους πολέμους τιμών χωρίς να υπολογίζονται οι πόροι που σπαταλούνται, οι αυξήσεις των τιμών που καθυστερούν λόγω του φόβου της απώλειας πωλήσεων.

Σε μια εποχή που οι περικοπές δαπανών έχουν εφαρμοστεί για τόσα πολλά χρόνια, η καλύτερη τιμολόγηση μπορεί να επιφέρει άμεση βελτίωση στην κερδοφορία. Όπως και στην περίπτωση των κινήτρων, οι πρόοδοι στην τεχνολογία παρέχουν περισσότερο χώρο για ανάλυση, αλλά συχνά το πρόβλημα έγκειται στην στρατηγική σημασία που δίνει η ηγεσία της επιχείρησης στο θέμα, καθώς και τη γνώση για το πώς το αντιμετωπίζουν άλλες βιομηχανίες.

Στην Τιμολόγηση καλύπτουμε:

  • Στρατηγικές για τον ορισμό των τιμών για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας
  • Σχεδιασμός Προωθητικών Ενεργειών και ένταση για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων ελαχιστοποιώντας την διάβρωση του περιθωρίου κέρδους
  • Παγκόσμια Τιμολόγηση σε αντιδιαστολή με Τοπική
  • Τιμολόγηση για Μεγάλους Πελάτες και Διαπραγμάτευση
  • Δείκτες Απόδοσης τιμολόγησης
  • Μοντέλα εσόδων με βάση εναλλακτικές λύσεις τιμολόγησης

Ανακαλύψτε τις άλλες κατηγορίες του NextInSales:
Ηγεσία,

GoToMarket / Προσέγγιση Αγοράς,

Τεχνολογία / Πληροφορία,

Αμοιβές / Κίνητρα,

Κανάλια,

Διαδικασίες,

Εκπαίδευση.

Οι εκρήξεις των τιμών των εμπορευμάτων και της ενέργειας έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο στους κατασκευαστές και τους διανομείς τροφίμων, γεωργικών και δομικών προϊόντων και πολλών άλλων βιομηχανιών. Οι ελλείψεις έχουν μετατρέψει τους πονοκεφάλους σε άγρυπνες νύχτες. Οι Οικονομικοί ουρλιάζουν στις Πωλήσεις να ασχοληθούν με τον μεγαλύτερο φόβο των πωλήσεων: τις αυξήσεις των τιμών.

Πώς να επιλέξετε ένα λογισμικό και στη συνέχεια να εφαρμόσετε δυναμική τιμολόγηση είναι συνδυασμός τέχνης και επιστήμης.
Κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς ικανοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες ανάγκες κάθε κλάδου, δημιουργώντας ένα καθοριστικό πλεονέκτημα για κάθε εταιρεία. Θα επεκτείνουν τον ορίζοντα σας, πέρα από τις ευρέως γνωστές περιπτώσεις B2C στην λιανική, διαδικτυακά και σε καταστήματα.

Η τιμολόγηση βρίσκεται στην καρδιά του ψηφιακού μετασχηματισμού. Για να αντιστραφεί η διάβρωση του περιθωρίου κέρδους είναι απαραίτητη η πιο έξυπνη και πιο εστιασμένη τιμολόγηση.

Όπως φαίνεται οι πόλεμοι τιμών είναι αναπόφευκτοι. Υπάρχουν τρόποι να τους αποφύγετε (προκαταρκτικό στάδιο) ή να τους τερματίσετε σε περίπτωση που έχουν ήδη ξεκινήσει; Ποιες είναι οι ενέργειες τιμολόγησης ή ενέργειες ασύνδετες με την τιμή που θα μπορούσαν να ληφθούν για να αντιμετωπίσετε με επιτυχία ένα τέτοιο πόλεμο; Υπάρχουν τρόποι για να βγει κάποιος από αυτή τη μάχη ακόμα πιο ισχυρός;

Μάθετε γιατί είναι αναπόφευκτο να εμπλακείτε σε έναν πόλεμο τιμών στο εγγύς μέλλον, (αν δεν παίρνετε ήδη μέρος σ´ έναν), και μάθετε πώς να αντιμετωπίσετε το θέμα.