NextInSales__slider_5a
NextInSales__slider_2a
NextInSales__slider_3a
NextInSales__slider_1a
NextInSales__slider_4a

NextInSales Insights.1

 

 

 

Η Αποστολή μας
είναι να αυξάνουμε τα Έσοδα
μέσω της Αριστείας των Πωλήσεων
ισχυροποιώντας τους πελάτες μας να πετύχουν
σημαντική και διατηρήσιμη Αλλαγή.

Ηγεσία

Σήμερα, όλοι αναφέρονται στην ηγεσία, μια λέξη που δεν υπήρχε στο επιχειρηματικό λεξιλόγιο πριν από δέκα χρόνια. Πώς εκφράζεται η Ηγεσία στις Πωλήσεις; Σε ένα χώρο που οι προσωπικότητες κυριαρχούν και οι σχέσεις θεοποιούνται; Πώς μπορούν οι άνθρωποι να αναπτύξουν και να εκφράσουν τις ηγετικές τους ικανότητες; Τι νέα πρέπει να αναπτύξουν κατά τη μετακίνηση από ένα ρόλο πρώτης γραμμής σε έναν υψηλότερο ρόλο που πρέπει να ηγηθούν μιας ομάδας; Τι συνήθειες θα πρέπει να υιοθετήσουν; Πώς να διαχειριστούν τους προϊσταμένους τους και να εμπνεύσουν τους πελάτες και τους συναδέλφους τους; Πώς το φύλο, η φυλή ή η θρησκεία παίζουν ρόλο στην Ηγεσία των Πωλήσεων;
Στοιχεία και ιστορίες για να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε την ηγετική πλευρά σας.

Περιοχές της κατηγορίας Ηγεσία:

  • Θεωρία και Έρευνα
  • Παραδείγματα Ηγεσίας
  • Διαχείριση της Απόδοσης
  • Ηγεσία και Αλλαγή
  • Διαφορετικότητα και Ένταξη στην Ομάδα

Ανακαλύψτε τις άλλες κατηγορίες του NextInSales:
GoToMarket / Προσέγγιση Αγοράς,

Τεχνολογία / Πληροφορία,

Κανάλια,

Διαδικασίες,

Εκπαίδευση,

Τιμολόγηση,

Αμοιβές / Κίνητρα.

Μπαίνουμε σε μια νέα θυελώδη εποχή που απαιτεί άμεση δράση στις Πωλήσεις. Διαβάστε το άρθρο μου για Υπεύθυνους Πωλήσεων και ανάληψη άμεσων δράσεων.
Τα στοιχεία1 είναι ανησυχητικά: οι γυναίκες καταλαμβάνουν μόνο 2 από τις 10 ηγετικές θέσεις στις Πωλήσεις! Αυτό συγκρίνεται με σχεδόν το 50% στις Χρηματοοικονομικές θέσεις, στην Επικοινωνία, στην Εξυπηρέτηση Πελατών και το Αθρώπινο Δυναμικό. Γιατί συμβαίνει αυτό και τι μπορεί να γίνει για να αυξηθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων με όλα τα αναμφισβήτητα οφέλη της;
Ενότητα: ΠΩΛΗΣΕΙΣ vs. MARKETING. Δημοσιεύσεις που συγκρίνουν πώς οι δύο επιστήμες προσεγγίζουν ένα παρόμοιο εμπορικό θέμα.    Μάθετε τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την αποτελεσματική καθοδήγηση μια ομάδας Πωλήσεων και συγκρίνετε τα με αυτά μιας ομάδας Marketing. Οι ίδιες γενικές αρχές ηγεσίας ισχύουν, αλλά υπάρχουν σημαντικές διαφορές, τις οποίες πρέπει κανείς να κατέχει, ειδικά όταν απαιτείται, αναλαμβάνοντας ένα νέο ρόλο, να διαχειριστεί ή να συνεργαστεί στενά με αυτούς τους κλάδους.