NextInSales__slider_4a
NextInSales__slider_1a
NextInSales__slider_2a
NextInSales__slider_3a
NextInSales__slider_5a

NextInSales Insights.1

 

 

 

Η Αποστολή μας
είναι να αυξάνουμε τα Έσοδα
μέσω της Αριστείας των Πωλήσεων
ισχυροποιώντας τους πελάτες μας να πετύχουν
σημαντική και διατηρήσιμη Αλλαγή.

Κανάλια Πωλήσεων

Κανάλια Πωλήσεων (2)

Ενώ στο παρελθόν το ενδιαφέρον ήταν για Μεγάλους Πελάτες / Key Accounts ή Χονδρεμπόριο τώρα το ηλεκτρονικό εμπόριο ή οι παντοκάναλες στρατηγικές διανομής είναι όροι που απασχολούν τους ηγέτες των πωλήσεων που φροντίζουν για μια παγκόσμια αγορά. Αν και η διαχείριση των καναλιών διανομής είναι μέρος της κατηγορίας την Προσέγγισης των Αγορών (GoToMarket), λόγω της σημασίας της για τις πωλήσεις, έχουμε αφιερώσει μια κατηγορία από μόνη της.

Τα περισσότερα στελέχη πωλήσεων έχουν χτίσει τις γνώσεις τους σε ένα κανάλι. Εξελίσσοντας την καριέρα τους απαιτεί τεχνογνωσία σε περισσότερα κανάλια και αγορές. Θα παρέχουμε παραδείγματα και γνώση στην διαχείριση όλων των καναλιών, σε παραδοσιακές και αναδυόμενες αγορές.

Θα ασχοληθούμε στα Κανάλια:

  • Μεγάλοι Πελάτες (Key Accounts) Χονδρεμπόριο 
  • e-commerce
  • Αντιπροσωπείες
  • Μεμονωμένα Σημεία Πώλησης ( Field)
  • Λιανεμπόριο
  • Εξειδικευμένα κανάλια διανομής (φαρμακεία, κομμωτήρια, πολυκαταστήματα, φαρμακεία, ανθοπωλεία, χρωματοπωλεία, ψιλικά, περίπτερα ...)

Ανακαλύψτε τις άλλες κατηγορίες του NextInSales:

Ηγεσία,

GoToMarket / Προσέγγιση Αγοράς,

Τεχνολογία / Πληροφορία,

Αμοιβές / Κίνητρα,

Τιμολόγηση,

Εκπαίδευση,

Διαδικασίες,

Εκπαίδευση

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 16:35

Το Χονδρεμπόριο αντιμέτωπο με το μέλλον

Written by

Τι πρέπει να κάνουν οι χονδρέμποροι για να αντιστρέψουν μια επίμονη πτώση της κερδοφορίας και τις επιπτώσεις των απειλητικών διαταραχών που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την μετάβαση στα κινητά;

Τα επιλεγμένα κανάλια προσέγγισης των πελατών είναι το κλειδί στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών. Η τεχνολογία γενικότερα και το ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικότερα, έχουν διευρύνει, αλλά και περιπλέξει την στρατηγική καναλιών των εταιρειών. Ενώ όλοι ήταν απασχολημένοι με την ανάπτυξη πολλαπλών καναλιών (Multichannel), ένας νέος όρος έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια: Παντοκάναλη (Οmnichannel). Τι σημαίνουν αυτοί οι όροι και πώς μπορεί μια εταιρεία να σχεδιάσει και εφαρμόσει μια επιτυχημένη παντοκάναλη στρατηγική;