NextInSales__slider_4a
NextInSales__slider_2a
NextInSales__slider_3a
NextInSales__slider_5a
NextInSales__slider_1a

NextInSales Insights.1

 

 

 

Η Αποστολή μας
είναι να αυξάνουμε τα Έσοδα
μέσω της Αριστείας των Πωλήσεων
ισχυροποιώντας τους πελάτες μας να πετύχουν
σημαντική και διατηρήσιμη Αλλαγή.

Προσέγγιση Αγοράς

Προσέγγιση Αγοράς (0)

Το να πούμε ότι κάθε αγορά είναι διαφορετική είναι πέρα από κοινότυπο, είναι ανόητο. Σε μια παγκόσμια αγορά η διαφορετικότητα είναι το συνηθισμένο.

Πώς είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε μια αγορά, διατηρώντας μια ισχυρή εστίαση στον πελάτη, ευθυγραμμισμένα με τους στρατηγικούς στόχους και τους πυλώνες δημιουργίας αξίας της εταιρείας, εξισορροπώντας τις ανάγκες των πελατών, ελέγχοντας το κόστος λειτουργίας σε σχέση με την ανάπτυξη των πωλήσεων, παραμένοντας αρκετά ευέλικτοι ώστε να ανταποκρινόμαστε σε ανταγωνιστικές απειλές;

Εξοικείωση με τη θεωρία, τα εργαλεία και τα παραδείγματα της Προσέγγισης Αγοράς θα σας βοηθήσει να δράσετε σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και να είστε δημιουργικοί στην εξεύρεση λύσεων σε τοπικό επίπεδο.

  • Θεωρία της Προσέγγισης Αγοράς (GoToMarket)
  • Μελέτες Περιπτώσεων
  • Προσέγγιση Πελάτη (GoToCustomer)
  • Ανάπτυξη Πόρων

Ανακαλύψτε τις άλλες κατηγορίες του NextInSales:
Ηγεσία,

Τεχνολογία / Πληροφορία,

Κανάλια,

Διαδικασίες,

Εκπαίδευση,

Τιμολόγηση,

Αμοιβές / Κίνητρα.