NextInSales__slider_2a
NextInSales__slider_1a
NextInSales__slider_4a
NextInSales__slider_3a
NextInSales__slider_5a

NextInSales Insights.1

 

 

 

Η Αποστολή μας
είναι να αυξάνουμε τα Έσοδα
μέσω της Αριστείας των Πωλήσεων
ισχυροποιώντας τους πελάτες μας να πετύχουν
σημαντική και διατηρήσιμη Αλλαγή.

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 06:54

Νέα

Η NextInSales® παρουσίασε το Future of Sales στο Συνέδριο Total Business Transformation, που διοργανώθηκε στην Αθήνα.

Ο Μανώλης Λέκκας παρουσίασε πώς οι Πωλήσεις δεν θα είναι μόνες στην πρώτη γραμμή στις μέρες μας που τα όρια έχουν θολώσει. Στο μέλλον, οι Εσωτερικές Πωλήσεις μαζί με το Marketing θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων, πέρα από απλά προϊόντα ή υπηρεσίες, θα αποκτούν νέους πελάτες παρακινώντας τους να προσεγγίσουν την εταιρεία αντί για την εταιρεία σε αυτούς, θα τιμολογούν δυναμικά τα προϊόντα, μεγιστοποιώντας τα έσοδα και το κέρδος .

Επίσης, πώς οι ομάδες πωλήσεων πρέπει να αυξήσουν τις δεξιότητες τους, μέσω πιο ασύγχρονων, πιο εικονικών μεθόδων, σύμφωνα με τον τρόπο που οι πελάτες θέλουν να εξυπηρετούνται.

Sales Transformation Total Business Transformation