NextInSales__slider_2a
NextInSales__slider_5a
NextInSales__slider_4a
NextInSales__slider_1a
NextInSales__slider_3a

NextInSales Insights.1

 

 

 

Η Αποστολή μας
είναι να αυξάνουμε τα Έσοδα
μέσω της Αριστείας των Πωλήσεων
ισχυροποιώντας τους πελάτες μας να πετύχουν
σημαντική και διατηρήσιμη Αλλαγή.

Συνεργασίες

OCTANE H CMYK 002  final next in sales Lowrez

Η NextInSales®, η γερμανική εταιρεία συμβούλων που ειδικεύεται στις Πωλήσεις και τη Βελτιστοποίηση Εσόδων, έχει συνάψει στρατηγική συμμαχία με την OCTANE Management Consultants, μια κορυφαία ελληνική εταιρεία συμβούλων στρατηγικής και υλοποίησης, με στόχο να προσθέσει τις βαθιές, πρωτοποριακές λύσεις για Πωλήσεις της NextInSales® στη 13ετή στρατηγική συμβουλευτική τεχνογνωσία και δεξιότητες της OCTANE.

Ο αδυσώπητος ρυθμός της ψηφιοποίησης αναγκάζει τις εταιρείες να προσαρμόσουν γρήγορα τις στρατηγικές και τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Οι Πωλήσεις έχουν γίνει πιο εξελιγμένες και τεχνικές, πιο στρατηγικές, με περισσότερες γνώσεις και δεδομένα. Τα μοντέλα πωλήσεων, τα συστήματα, οι διαδικασίες και τα εργαλεία πρέπει να επανασχεδιαστούν ώστε να αντικατοπτρίζουν νέες προτεραιότητες και ευκαιρίες προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα και η αποδοτικότητα επί των πωλήσεων (ROS).

Η συνεργασία θα λειτουργεί ως «εσωτερικό» Κέντρο Αριστείας Βελτιστοποίησης Πωλήσεων, εφαρμόζοντας εξατομικευμένες, αποτελεσματικές, παγκόσμιας κλάσης λύσεις για πελάτες σε όλους τους κλάδους.

Ο πυρήνας είναι ένα Πλαίσιο Go-To-Revenue το οποίο παρέχει μια δομημένη προσέγγιση στα ερωτήματα σχετικά με το πού να αναπτυχθείτε, ποια αξία να παραδοθεί, πώς να την παραδώσετε πιο αποτελεσματικά και πώς να κάνετε τις αλλαγές να παραμένουν σταθερές. Οι οξείες προκλήσεις όπως η Βελτιστοποίηση Τιμών, η Ευθυγράμμιση Ομάδων Πωλήσεων και η Μεγιστοποίηση Λανσαρισμάτων αποτελούν κεντρικούς τομείς της εφαρμογής της.

Καθώς η διεθνής επέκταση γίνεται πιο περίπλοκη και ανταγωνιστική, η απαράμιλλη εμπειρία της NextInSales® σε έμμεσα κανάλια και ειδικά σε μοντέλα Διανομέων / Αντιπροσώπων μπορεί να προσθέσει αξιοσημείωτη αξία και να αποφύγει παγίδες. Για ιδιαίτερα σημαντικές αγορές του εξωτερικού, η μοναδική της λύση Market Supercharge, που υλοποιείται μέσω της έμπειρης ομάδας συμβούλων της OCTANE, παράγει ένα ισχυρό και πρακτικό σχέδιο δράσης για να αξιοποιήσει είτε την άνοδο της αγοράς είτε την ανάκαμψή της.

Η OCTANE Management Consultants, που ιδρύθηκε το 2007, είναι μια από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες συμβούλων στρατηγικής με αποδεδειγμένο ιστορικό παροχής στρατηγικών συμβουλών σε Διοικητικά Συμβούλια, Διευθύνοντες Συμβούλους και ιδιοκτήτες μεγάλων πολυεθνικών και κορυφαίων ελληνικών εταιρειών, βοηθώντας τους στον καθορισμό στρατηγικών προτεραιοτήτων, τη διατύπωση στρατηγικής, την αλλαγή την οργάνωσή τους και την εφαρμογή της στη δράση. www.octaneconsultants.com

Η NextInSales® είναι η συμβουλευτική εταιρεία στρατηγικής και υλοποίησης πωλήσεων που ιδρύθηκε από τον Μανώλη Λέκκα, στέλεχος C-suite, με 30+ χρόνια πρακτικής εμπειρίας στη διαχείριση πωλήσεων στην Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική και την Ασία, με αξιοσημείωτο ιστορικό επιτευγμάτων, εστιάζοντας σε επιτυχημένες εμπορικές πρωτοβουλίες και ανακάμψεις (turnarounds). www.nextinsales.com

More in this category: « Ηγεσία